BASIC DRAWING

Penerangan

Seni lukis merupakan asas yang perlu diketahui sebagai persediaan untuk sebarang bentuk penghasilan kerja seni visual. Pemahaman unsur seni lukis diikuti latihan adalah kunci kepada kreativiti. Terdapat enam unsur dalam seni yang perlu diketahui iaitu garisan, rupa/bentuk, value, jalinan, ruang dan warna. Dalam sesebuah karya terdapat sekurang-kurangnya satu unsur seni.
Seni visual adalah sebahagian daripada budaya kehidupan yang membawa erti cantik, indah, halus, lembut, senang dilihat dan memberi kepuasan hati melalui deria dan pancaindera. Karya seni mampu berkomunikasi bagi menyampaikan sesuatu kebenaran, keindahan dan kebaikan yang mengandungi ciri-ciri estetika, etika dan logika.

Matlamat seni visual sekurang-kurangnya dapat melahirkan insan yang harmonis, kritis dan produktif menerusi pemupukan unsur dalam seni dan dapat meningkatkan rasa kesyukuran, menghargai alam dan warisan bangsa ke arah pembangunan kerohanian diri.

Apa yang akan anda pelajari
  • DRAWING


Keperluan
  • UMUM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:24:08 Jam
  • BASIC DRAWING00:24:08

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Zaim Durulaman
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 16 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan