Terma & Syarat


 

Selamat datang ke  Usel Virtual School (UVS)  untuk kedai dalam talian. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna  . Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda menggunakan uvs@unisel.edu.my 


Umum

Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa uvs@unisel.edu.my mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, UVS akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.

 

Kandungan & Hak Cipta Tapak

Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain “Kandungan Tapak” adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh UVS.

 

Komen dan Maklum Balas

Semua komen dan maklum balas kepada UVS akan kekal uvs@unisel.edu.my

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada ulasan yang dikemukakan kepada UVS akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau proprietari yang lain. Tambahan pula, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan bahan yang menyalahi undang-undang, kesat atau lucah yang dihantar ke tapak. Pengguna akan menjadi satu-satunya yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan ulasan yang dibuat.

 

Maklumat Produk

Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar adalah sama yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

 

Surat Berita

Pengguna hendaklah bersetuju bahawa uvs@unisel.edu.my boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

 

Ganti Rugi

Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan UVS tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.


Pautan ke tapak lain

Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah di UVS anda sendiri tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana tapak web tersebut jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

 

Maklumat Ketidaktepatan

Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat di  UVS  yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois.

 

Penamatan

Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau UVS. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, UVS juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.

 

Pembayaran

Semua Barangan yang dibeli adalah tertakluk kepada bayaran sekali sahaja. Pembayaran boleh dibuat melalui pelbagai kaedah pembayaran yang kami sediakan, seperti Visa, MasterCard atau kaedah pembayaran dalam talian. Kad pembayaran (kad kredit atau kad debit) tertakluk pada semakan pengesahan dan kebenaran oleh pengeluar kad Anda.

 Jika kami tidak menerima kebenaran yang diperlukan, kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kelewatan atau ketidakserahan Pesanan Anda.

 

Polisi Pembatalan dan Bayaran Balik


Polisi Bayaran Balik

Kami akan memberitahu anda sebaik sahaja kami menerima dan memeriksa pemulangan anda, dan memberitahu anda jika bayaran balik telah diluluskan atau tidak. Jika diluluskan, anda akan dibayar balik secara automatik pada kaedah pembayaran asal anda. Sila ingat bahawa bank atau syarikat kad kredit anda mungkin mengambil sedikit masa untuk memproses dan menghantar bayaran balik kepada anda.


Dasar Pembatalan

Pembatalan pesanan laman web boleh dibuat dalam masa 24 jam selepas pembelian. Pembatalan hanya boleh dibuat untuk pembelian secara akaun, pembelian melalui kad perlu dibayar balik dengan menyerahkan permintaan bayaran balik di bawah. Untuk layak menerima pemulangan, anda juga memerlukan resit atau bukti pembelian. Untuk memulakan pemulangan, anda boleh menghubungi kami di uvs@unisel.edu.my. Anda sentiasa boleh menghubungi kami untuk sebarang soalan pemulangan di uvs@unisel.edu.my.