BIOLOGI - EKOSISTEM TERANCAM

Penerangan

Dengan populasi manusia di dunia kini yang menjangkau hampir 7 bilion, pembangunan dalam bidang pertanian, perindustrian dan perubatan juga turut berkembang dengan pesat.

Pembangunan ini adalah bagi menampung keperluan hidup manusia, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dan juga pebagai aktiviti sosial manusia yang lain.

Dalam keghairahan memenuhi keperluan hidup populasi yang semakin bertambah, banyak habitat-habitat yang merupakan kediaman berjuta-juta spesies flora dan fauna dimusnahkan. Secara tidak langsung, pemusnahan ini menyumbang kepada pencemaran alam sekitar.

Kesan daripada perancangan pembangunan yang kurang teliti serta pengurusan ekosistem yang kurang cekap, banyak aktiviti-aktiviti manusia seperti pembangunan, pertanian, perindustrian dan pembalakan secara tidak terkawal telah mengakibatkan kesan buruk terhadap alam sekitar.

Kelemahan dalam merancang pembangunan serta ketidak-cekapan dalam pengurusan ini telah memusnahkan banyak spesies flora dan fauna disamping mengganggu keseimbangan ekosistem (balance of the ecosystem).

Aktiviti manusia yang membawa kesan buruk terhadap alam sekitar (endanger the ecosystem) adalah;

Apa yang akan anda pelajari
  • BIOLOGI - EKOSISTEM TERANCAM


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 01:15:57 Jam
  • BIOLOGI - EKOSISTEM TERANCAM01:15:57

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Noormaliza Hamdan
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 92 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan