Fizik Elektromagnetan

Penerangan


ELEKTROMAGNET 1 

PENGAJAR : Dr. Izyani bt. Mat Rusni

Sinopsis :

Bab ini adalah menerangkan konsep elektromagnet, bagaimana ia terhasil, dan aplikasi seharian menggunakan konsep elektromagnet. Pelajar akan didedahkan dengan hukum tangan kanan dalam mengenalpasti corak dan arah medan magnet. Pelajar juga akan mempelajari Hukum tangan kiri Fleming dalam menentukan daya, arah arus dan arah medan bagi magnet paduan.


ELEKTROMAGNET 2

PENGAJAR : Pn. Rohaizah bt. Mohd Ghazali

Sinopsis :

Bab ini  terbahagi kepada beberapa topik seperti aruhan elektromagnet, transformer dan sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik.

Dalam topik aruhan elektromagnet, konsep aruhan electromagnet seperti arah aruhan dalam dawai lurus dan solenoid dibincangkan, Turut juga diterangkan faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus aruhan, dan aplikasi aruhan elektromagnet serta perbandingan antara arus terus dengan arus ulang alik. 

Di dalam topik transformer pula, pelajar dapat mempelajari struktur dan prinsip kerja suatu transformer secara ringkas, membandingkan transformer injap naik dan injap turun serta formula yang digunakan bagi transformer unggul. 

Di akhir pembelajaran bagi topik sistem sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, pelajar dapat menyenaraikan sumber-sumber tenaga yang digunakan untuk penjanaan tenaga elektrik, menghuraikan pelbagai cara penjanaan elektrik, menghuraikan penghantaran elektrik serta menyatakan kepentingan rangkaian grid nasional.


Apa yang akan anda pelajari
  • Keeloktromagnetan


Keperluan
  • sPM

Pengajaran

  • 5 Pengajaran
  • 02:05:58 Jam
  • Fizik Bab 3 1 Elektromagnet00:41:21
  • Fizik Bab 3 2 Daya00:33:07
  • BAB KEELKTROMAGNETAN TOPIK ARUHAN ELEKTROMAGNET00:22:39
  • BAB KEELEKTROMAGNETAN TOPIK TRANSFORMER00:16:21
  • BAB KEELKTROMAGNETAN TOPIK SISTEM PENGHANTARAN DAN PENGAGIHAN TENAGA ELEKTRIK00:12:30

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Adi Hazwan
Ulasan : 3 Ulasan
Pelajar : 165 Pelajar
Kursus : 30 Kursus

Ulasan

0 Ulasan