FIZIK KERADIOAKTIFAN

Penerangan

Bab ini adalah membincangkan konsep nukleus suatu atom, penggunaan isotop, reputan radioaktif, tenaga nuklear dan pelajar di dedahkan kepentingan pengurusan bahan radioaktif.

Apa yang akan anda pelajari
  • FIZIK KERADIOAKTIFAN


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:59:41 Jam
  • FIZIK KERADIOAKTIFAN00:59:41

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : TS. DR. HASLIZA ABU HASSAN
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 1 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan