SAINS - SPM BAB 6 TEKNOLOGI MAKANAN

Penerangan

  1. Kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan
  2. Cara untuk meningkatkan pengeluaran makanan
  3. Sumbangan teknologi dalam pengeluaran makanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup
  4. Pemikiran kritis dan analitis dalam membuat pemilihan makanan yang diproses

  4.Pemikiran kritis dan analitis dalam membuat pemilihan makanan yang diproses

Apa yang akan anda pelajari
  • TEKNOLOGI MAKANAN


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:57:38 Jam
  • SAINS - SPM BAB 6 TEKNOLOGI MAKANAN00:57:38

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Yasotha A/P Sundaraj
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 50 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan