PRINSIP PERAKAUNAN - PELARASAN PADA TARIKH SEIMBANG

Penerangan

Topik ini membincangkan tentang dua jenis asas perakaunan iaitu perakaunan asas tunai

dan perakaunan asa akruan. Seterusnya di dalam perakaunan asas akruan, terdapat empat

pelarasan berkaitan hasil dan belanja iaitu belanja belum bayar, belanja pra-bayar, hasil

terdahulu dan hasil belum terima. Terdapat beberapa soalan kuiz diajukan untuk menguji

pemahaman para pelajar terhadap topik ini.

Apa yang akan anda pelajari
  • PELARASAN PADA TARIKH SEIMBANG


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:18:54 Jam
  • PELARASAN PADA TARIKH SEIMBANG00:18:54

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Salbiah Hanum Binti Mohd Hajali
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 1 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan