PRINSIP PERAKAUNAN - PERAKAUNAN KOS

Penerangan

Dalam topik ini pelajar perlu tahu :

1. Kos pengeluaran dibahagi kepada 2 komponen iaitu kos tetap dan kos berubah.

2. Kos tetap ialah kos yang tidak berubah mengikut nilai pengeluaran. Contoh : sewa

kilang, gaji pengurus dan insurans kilang.

3. Kos berubah ialah kos yang berubah-ubah mengikut nilai pengeluaran. Contoh : kos

bahan mentah dan kos pekerja kilang.

4. Dalam penyediaan Akaun Kos Pengeluaran, kos pengeluaran terdiri daripada

gabungan kos bahan mentah, kos buruh langsung, belanja langsung, kos overhed dan

kerja dalam proses.

5. Kos buruh langsung ialah kos kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam

proses pengeluaran. Contoh : operator mesin dan pekerja pembungkusan.

6. Belanja langsung ialah kos yang melibatkan pembayaran seperti royalti, paten dan

reka bentuk produk.

7. Kos prima = Kos bahan mentah +Kos buruh langsung + belanja langsung

8. Kos overhed ialah kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran.

Contoh : Sewa kilang, gaji pengurus kilang dan susut nilai mesin.

9. Kerja dalam proses ialah barangan yang belum siap diproses.

10. JUMLAH KOS PENGELUARAN= Kos prima + kos overhed

Apa yang akan anda pelajari
  • PERAKAUNAN KOS


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:31:46 Jam
  • PERAKAUNAN KOS00:31:46

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Halimi Bin Poniran
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 1 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan