SPM Sub Atur Cara

Penerangan

Dalam kehidupan harian, tanggungjawab yang berat biasanya dibahagikan kepada tugasan-tugasan yang lebih kecil untuk dilaksanakan secara berasingan. Tugasan kecil lebih mudah untuk dipantau dan dilaksanakan yang dikenali sebagai sub aturcara. Video tutorial ini menerangkan tentang pengenalan, kelebihan dan bagaimana untuk pentakrifan sub aturcara menggunakan Java.

Apa yang akan anda pelajari
  • Sub Atur Cara


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:48:30 Jam
  • Sub Atur Cara00:48:30

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Rohaya Abu Hassan
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 1 Pelajar
Kursus : 2 Kursus

Ulasan

0 Ulasan