TEKNOLOGI MAKLUMAT - CARTA ALIR

Penerangan

Carta alir adalah gambaran pergerakan algoritma melalui gambar rajah. Setiap bentuk rajah mewakili sejenis proses dalam algoritma. Gambar rajah akan dihubungkan antara satu sama lain sedemikian rupa sehingga sekilas, ia akan menunjukkan bagaimana keseluruhan sistem berfungsi. Oleh kerana carta alir menggunakan gambar rajah dan bukannya teks, kekeliruan pada jalan yang diambil untuk pergerakan algoritma dapat dengan mudah dihapus kerana secara langsung menunjukkan pergerakan dengan garis dan anak panah.

Apa yang akan anda pelajari
  • CARTA ALIR


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:41:50 Jam
  • STM / STPM - TEKNOLOGI MAKLUMAT - CATAR LAIR00:41:50

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Faudzi Ahmad
Ulasan : 0 Ulasan
Pelajar : 2 Pelajar
Kursus : 1 Kursus

Ulasan

0 Ulasan