SPM Teknologi Maklumat Pangkalan Data

Penerangan

Pangkalan Data memberi peluang untuk memahami sistem dan persekitaran yang membentuk sebuah sistem pangkalan data. Pangkalan data adalah sekumpulan data atau maklumat sesuatu topik atau tujuan tertentu yang mempunyai hubungan logikal antara satu sama lain. Komponen dalam rekabentuk pangkalan data dijelaskan melalui terma entiti, attribut dan hubungan. Rekabentuk Pangkalan Data Hubungan ditunjukkan melalui jadual, kunci primer dan kunci asing.

Apa yang akan anda pelajari
  • Pangkalan Data


Keperluan
  • SPM

Pengajaran

  • 1 Pengajaran
  • 00:40:43 Jam
  • Pangkalan Data00:40:43

Tentang Pengajar

Pengajar
Nama : Adi Hazwan
Ulasan : 3 Ulasan
Pelajar : 165 Pelajar
Kursus : 30 Kursus

Ulasan

0 Ulasan